Sofya İnşaat, Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi

Sofya Mimarlık, İnşaat ve Jeodezi Üniversitesi (1942) Bulgaristan’ın mimarlık ve inşaat alanındaki en büyük Üniversitesi’dir. Üniversite’de 75 profesör, 135 doçent, 210 asistan görev yapmaktadır. Okul 5 fakülte, 33 bölümden ve bir departmandan oluşmaktadır ve Sofya’nın merkezinde bulunan 7 binasında, 90 tam donanımlı eğitim salonu, 36 laboratuvar, 3 spor salonu, kütüphane, 2675 kişilik öğrenci yurdu ve yemekhane salonu ile hizmet vermektedir.

.

Sofya İnşaat, Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi Türkiye temsilciliği Uni-Bulgaria YED' dir. Kayıt süreci ve kayıt belgelerinin hazırlanması esnasında Uni-Bulgaria YED' in uzman kadrosu yanınızda olacaktır.

Bölümlerimiz:

* Mimarlık

* İnşaat Mühendisliği (ingilizce/bulgarca)

* Jeodezi Mühendisliği

* Ulaştırma İnşaat Mühendisliği

* Su Kaynakları Mühendisliği

* Hidroteknik Mühendisliği (Almanca)

 

*** Bulgarca hazırlık eğitimi harç ücreti 2500 euro, İngilizce hazırlık eğitimi harç ücreti 3100 eurodur.

*** İngilizce eğitim veren bölümler lisans eğitim harcı yıllık 3800 euro, Bulgarca eğitim veren bölümler lisans eğitim harcı 3200 eurodur.

***Eğitim harçları 1. ve 2. dönem başlarında iki eşit taksit halinde ödenir.

Kayıt Süreci

Kayıt için gereken belgeler hazırlanıp yetkili ofisimize ulaştırılır. Belgeleriniz incelendikten sonra tercüme işlemi için Bulgaristan ofisimize gönderilir. Tercüme işleminin ardından belgeler Bulgaristan Dışişleri bakanlığına onaya gönderilir. 5 iş günü sonunda belgeleriniz Dışişleri Bakanlığından alınıp okul önkaydı yapılır, akabinde vize başvurusunda gerekli olan izin belgeniz için Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapılır. 4-5 haftalık bekleme sürecinden sonra izin belgeniz hazırlanmış olur ve vize başvurunuz için size gönderilir. Teslim aldığınız izin belgesi ve kalacağınız yeri belirtir belge ile D tipi öğrenci vizesi başvurusu yapılır. Yaklaşık 4-5 haftalık bekleme süreci sonunda vizenizi teslim alırsınız ve Bulgaristan'daki eğitim süreciniz başlamış olur.

Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı bekleme süreci: 28 - 35 gün

Vize bekleme süreci: 35 -45 gün

Uni- Bulgaria YED

Kayıt için gerekli belgeler:

1. Lise diploması fotokopisi - Noter tasdikli ve Apostilli

2. Lise transkripti - Apostilli

3. Yüksek öğrenim görme hakkı belgesi - Apostilli

4. Sağlık raporu - Apostilli

5. Biometrik fotoğraf - 6 adet

6. Pasaport fotokopisi

 

Lisans tamamlama için gerekli belgeler:

1. Üniversite diploması fotokopisi - Apostilli

2. Üniversite transkripti - Apostilli

3. Ders içerikleri - Apostilli

 

NOT: Lisans tamamlama için gelen öğrencilerin kayıtları da yine LİSE BELGELERİ ile yapıldığından üstte yazan tüm belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

 

Rektörümüz

Üniversitemiz AB programı olarak Sokrat ve Leonardo Da Vinci gibi bilim-eğitim projelerine katılmakta, Avrupa ve Asya’da birçok üniversiteyle yardımlaşma anlaşmaları çerçevesinde faaliyet göstermektedir. UASG ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek mühendislik ve mimarlık eğitiminde üst seviyelere erişen, mühendislik/mimarlık bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına sahip saygın bir eğitim kurumudur.

Prof. Dr. İvan Markov

Üniversiteler

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi
Sofya Teknik Üniversitesi
Sofya Tıp Üniversitesi
Sofya Vasil Levski Ulusal Spor Akademisi
Sofya İnşaat, Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi
Sofya Lüben Karavelov İnşaat Yüksek Okulu
Sofya Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi
Sofya Ormancılık Teknik Üniversitesi
Plovdiv Üniversitesi
Plovdiv Tıp Üniversitesi
Plovdiv Teknik Üniversitesi
Plovidv Gıda Teknolojileri Üniversitesi
Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversitesi
Plovdiv Müzik ve Dans Sanatları Akademisi
Stara Zagora Trakya Üniversitesi
Varna Teknik Üniversitesi
Varna Tıp Üniversitesi
Varna Deniz Harp Akademisi
Varna Ekonomi Üniversitesi
Pleven Tıp Üniversitesi
Sliven Yüksek Okulu